ตั้งใจยนตรการส่งมอบข้าวสาร+น้ำมัน ให้ลูกค้า ร่วมส่งกำลังใจถึงพี่น้องทุกท่าน "สู้ภัยโควิด-19"

ตั้งใจยนตรการส่งมอบข้าวสาร+น้ำมัน ให้ลูกค้า 

ร่วมส่งกำลังใจถึงพี่น้องทุกท่าน "สู้ภัยโควิด-19" 

ตั้งใจยนตรการ มอบข้าวสารและน้ำมัน รวม 6,500 ชุด เราจะก้าวผ่าน สถานการณ์นี้ไปด้วยกัน สู้ๆ 

ด้วยความห่วงใย บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด